Oil Gator

Oil Gator

Bakterileri pamuk bitkisi çekirdeğinden elde edilir. Pamuk bitkisinin kendi yağını imha etmek üzere bünyesinde barındırdığı bu doğal bakteriler çevre sorunlarını çözmek için kullanılır. Bakterilerin orjinal besini pamuk yağı olsa da petrol, yağ ve benzeri birçok hidrokarbonu besin olarak tüketmektedirler. Doğa, petrol ve türevlerini 45 ile 90 yıl arasında yok edebilmektedir ve bu süreçte ekolojik denge bu atıklar tarafından olumsuz etkilenmektedir. Oil Gator, bakterileri ile bu atıkları 90 ile 240 gün gibi çok kısa bir süre de yok etmektedir ve atıklarla buluştuğu andan itibaren atıkları absorbladığı için çevrenin zarar görmesini engellemektedir. Oil Gator bakterileri pamuk liflerinde taşınır. Absorblama sırasında hidrokarbonlar liflerin içine alınır ve bakteriler tarafından parçalanarak yok edilir. Bakterilerin yaşamak için ihtiyaç duyacakları ek besin maddeleri (nutrientler) Oil Gator içeriğinde mevcuttur. Bakteriler bilinen toksik maddelerden etkilenmediği gibi, bu maddeleri de sindirir. Deniz tuzluluğunda yaşamını etkilenmeden sürdürebilir. Oksijen ihtiyacı düşüktür. Oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) ortamlarda çalışabilen mikroaerop ve fakültatif bakterilerdir. +4 C ve +45 C sıcaklıklarda ve pH 4,5 üzeri ortamlarda yüksek verimle çalışır. -38 C ve +55 C arasında bakteriler canlı kalır.

Oil Gator Güçlü Bir Absorbandır

Yağ ve yağ esaslı hidrokarbonlar, özelllikle petrol ve türevleri için çok güçlü bir absorbandır. Hidrokarbonun viskozitesine göre kendi ağırlığının 4-6 katına kadar arbsorblama yapabilir. Maddeyle temas anında maddeyi bir daha bırakmamak üzere çok hızlı absorblar.

Oil Gator Ekonomiktir

Yerinde bertaraf uygulamalarında; Kirlenmiş toprağı kaldırma, atığın nakliyesi, atığın yakılması veya gerektiğinde yeni toprak eklenmesi maliyetlerini ortadan kaldırır ve çok ciddi tasarruf yaratır. Kullanılmış atık halindeki ürün, enerjinin geri kazanımı için elverişli fırınlarda yakılması halinde sızıntı yapmadığı gibi, kolay taşınması ve az kül bırakması ile de avantaj sağlar. Ham ürün 7000 BTU/pound’luk ısı kapasitesine sahiptir. %5’ten az kül bırakır.

Oil Gator Sızdırmazdır

Atığı selüloz liflerinde hapseder. Bu yüzden kapasitesi dahilinde absorbladığı atıkta sızıntı yapmaz (ABD ve Türkiye testleri mevcuttur.)

Oil Gator Tutuşma Riskini Azaltır

Absorbladığı atığın tutuşma derecesini yükseltir, böylelikle alev alma riskini azaltır.

Oil Gator Patlama Riskini Ortadan Kaldırır

Absorbladığı atıkta biyolojik parçalanma tamamen kendi bakterileriyle oluşur. Absorbladığı atığın gaz çıkışını ve buharlaşmasını önler. Bu özelliğiyle atığın parlama ve patlama riskini ortadan kaldırır.

Oil Gator Güvenilirdir

Gator ürünleri Amerikan Tarım Bakanlığına bağlı AARC (Alternatif Tarım Araştırma ve Ticarileştirme Kurumu) ortaklığıyla üretilmektedir. Amerikan hükümetinin bu yatırımı, Gator ürünlerinin teknolojisine olan güvenini göstermektedir.

Örnek Çalışma Ve Sonuçları

Güney Doğu Anadolu’da bir petrol kuyusu yakınlarında boru hattı delinmesi sonucu meydana gelen kazada, yaklaşık 1000 m2 buğday ekili tarım alanı ham petrolle kirlenmiştir. Alan 5 işçinin kürek ve tırmık gibi basit tarım aletleri kullanarak 9 saat gibi kısa bir sürede uygualdıkları 14 torba (yaklaşık 192 kg) OIL GATOR ie harmanlanmıştır. Harmanlanma işlemi ile birlikte toprağı kirleten petrol absorblanmış, çevreye zararsız hale getirilmiştir. (Absorblanma miktarı Boğaziçi Üniversitesi tarafından %97 olarak tespitedilmiştir.) Uygulamadan 35 gün sonra alanda buğdaylar yetişmiş; Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde hem kirliliğin azalması hem de toprakta yetişen buğdayların sağlığa zararlı olmadıkları yapılan testler ile ispatlanmıştır.