Acid Gator

Acid Gator

ACID GATOR selüloz esaslı asit absorbandır. Asit dökülmelerini ve yayılmalarını hızlı, etkili bir şekilde absorblamak ve temizlemek üzere tasarlanmıştır.
ACID GATOR %15 soda külü içerir. Yayılmış derişik aside doğrudan uygulanır. Kaynama, sıçrama yaratmadan %50 konsantrasyondaki asitlerde nötralizasyon sağlar.
Asidin çeşidi ve konsantrasyonuna göre kendi ağırlığının 10-12 katı asidi absorblar. Absorbladığı aside, doğru PH seviyesini elde etmek üzere, sonradan baz ya da seyrelticilerin güvenle eklenmesine olanak sağlar.
Kullanılmış atık halindeki ürün, enerjinin geri kazanımı için elverişli fırınlarda yakılabilir. Ham Ürün 7000 BTU/pound’luk ısı kapasitesine sahiptir. %5’den az kül bırakır.